Tối ưu quá trình xử lý mô với hệ thống của Milestone

TỐI ƯU HÓA CHỈ VỚI 4 BƯỚC + 4 HÓA CHẤT + QUY TRÌNH KHÔNG XYLENE

Milestone đã thiết kế lại mô hình xử lý mô 12 -14 bước truyền thống để sang tạo ra qui trình chỉ 4 bước – 4 hóa cht – không xylene. Công nghệ độc nhất  này không chỉ giúp cải thiện chất lượng mà còn tăng hiệu quả, đơn giản hóa nhân công lao động và giảm chi phí

. 4 bước xử lý mô

  10% NBF or                  100% Ethanol            99%Isopropanol        Paraffin

   other fixative

Li ích khi ch s dng 4 hóa cht

Thích hp cho tt c qui trình IHC cũng như yêu cu trong workflow

Loi b

 • Phơi nhiễm xylene trong suốt quá trình dùng hóa chất

Gim thiu:

 • Lượng sử dụng hóa chất và wax ( chỉ thay đổi wax một lần trong tháng)
 • Thời gian xử lý linh hoạt và nhanh hơn rất nhiều
 • Chi phí sử dụng giảm

Ci thin:

 • Chất lượng mẫu
 • Độ tin cậy và công suất làm việc của thiết bị

Ti ưu:

 • Thời gian hoạt động liên tục (không bị gián đoạn bước rửa trong chế độ Dual)
 • Qui trình cố định mô ở vú được cải thiện nhờ thêm bước cố định qua đêm

Ví dQui trình ở vú với độ dày 5mm, theo lịch hoàn thành lúc 6 giờ sáng, thì ta có thể thêm 6 giờ cố định khuấy lắc khi qui trình đã bắt đầu từ 6 giờ tối hôm trước.

Qui trình đc nht vi 4 hóa cht – không xylene được ti ưu hóa bng các tùy chn:  

Conventional: Gia nhiệt bằng điện trở

 Microwave     : Kiểm soát nhiệt độ bằng PID

 Hybrid                : Kiểm soát nhiệt bằng kết hợp Coventional + Microwave.

. Hệ thống xử lý mô Milestone

Thời gian của quá trình thường với 4 bước (Milestone) so với quy trình thường với 12 bước (VIP, ASP300 và Excelsior):

Thời gian xử lý mẫu Quy trình 4 hóa chất – không xylene được tối ưu hóa cho phương pháp gia nhiệt bằng điện trở thông thường.

Tối ưu hóa 4 bước cho tất cả loại mẫu mô và độ dày

Kích cỡ:       Sinh thiết   •   Mẫu phẫu thuật   •   Cơ quan

Loại:             Da  •   Vú  •   GI  •   Tuyến tiền liệt  •   Não

Độ dày:       Chuẩn (1-5mm) and Super-Mega (1-14mm)  cassettes

Để biết thêm chi tiết về hệ thống Milestone, xin vui lòng liên hệ tại  đây.

 • genetdio1

 • AutomationDiagnostic

 • KogeneBiotech